Ақмола облысы Білім басқармасының Бұланды ауданы бойынша білім бөлімінің Журавлевка ауылының жалпы білім беретін мектебі " коммуналдық мемлекеттік мекемесі"
Коммунальное государственное учреждение  "Общеобразоватьельная школа села Журавлевка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

СоцСети

    

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

"Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары арасында балаларды ауыстыру үшін құжаттарды қабылдау" мемлекеттік қызмет көрсету стандарты

16.05.2024

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары арасында балаларды ауыстыру үшін құжаттарды қабылдау» мемлекеттік қызмет көрсету стандарты

 

1

Көрсетілетінқызметтіберушініңатауы

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіберуші).

2

Мемлекеттікқызметтіұсынутәсілдері

1) «электрондықүкіметтің» веб-порталы www.egov.kz                        (бұданәрі – портал);
2) көрсетілетінқызметтіберушіарқылыжүзегеасырылады.

3

Мемлекеттікқызметкөрсетумерзімі

Қызметкөрсетумерзімі – 30 минут.

4

Мемлекеттікқызметкөрсетунысаны

Электронды(ішінараавтоматтандырылған)/қағазтүрінде.

5

Мемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесі

Көрсетілетінқызметтіалушыданқағазжеткізгіштеқұжаттардықабылдаукезіндекөрсетілетінқызметтіберушікелетінұйымғаұсынуүшінтегі, аты, әкесініңаты (бар болса), туғанкүні, сыныбы, оқытутіліжәнемектебі (телефон, пошталықмекен-жай, электрондықпоштамекен-жайы (ресмиинтернет-ресурс) көрсетілгенкелутуралыесептеншығаруталонынбередінемеседәлелді бас тартады.

Көрсетілетінқызметтіқағазжеткізгіштеалғанжағдайдабілімалушыкелетінкөрсетілетінқызметтіберушібасқабілім беру ұйымынакелутуралытегі, аты, әкесініңаты (бар болса), туғанкүні, оқусыныбы, білім беру ұйымыныңмекенжайы, телефоны, электрондықмекенжайы (ресмиинтернет-ресурс) көрсетілгенесептеншығаруталонынұсынады.

Оқуғакелгенітуралыесептеншығаруталоныныңтүпнұсқасы (құжаттарбасқа орта білім беру ұйымынакелгенітуралыесептеншығаруталоныныңтүпнұсқасынұсынғаннанкейінберіледі) білімалушыкететін орта білім беру ұйымынанқұжаттарды (білімалушыныңжекеісі) алуүшінұсынылады. 

Келу туралы сырттай куәліктің түпнұсқасы (құжаттар басқа орта білім беру ұйымына келу туралы сырттай куәліктің түпнұсқасын ұсынғаннан кейін беріледі) білім алушы құжаттарды (білім алушының жеке ісі) алуға кететін орта білім беру ұйымына беріледі.

Білім беру ұйымдары білім алушыны орта білім беру ұйымына/ұйымынан қабылдау/ шығару туралы бұйрықтар шығарады және салыстыру жүргізеді.

6

МемлекеттікқызметкөрсетукезіндекөрсетілгенқызметтіалушыданалынатынтөлеммөлшеріжәнеҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындакөзделгенжағдайларда оны алутәсілдері

 Тегін

7

Жұмысуақыты

1) көрсетілетінқызметтіберуші - ҚазақстанРеспубликасының 2015 жылғы 23 қарашадағыЕңбеккодексіне (бұданәрі – Кодекс) сәйкесдемалысжәнемерекекүндерінқоспағанда, дүйсенбіденбастапжұманықосаалғанда, белгіленгенжұмыскестесінесәйкессағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгітүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.
 2) портал – жөндеужұмыстарынжүргізугебайланыстытехникалықүзілістердіқоспағанда, тәулікбойы (көрсетілгенқызметтіалушыжұмысуақытыаяқталғаннанкейін, демалысжәнемерекекүндеріжүгінгенкездеөтініштердіқабылдаужәнеМемлекеттікқызметкөрсетунәтижелерін беру Кодекскесәйкескелесіжұмыскүніжүзегеасырылады).
Мемлекеттікқызметкөрсетуорындарыныңмекенжайлары:
1) көрсетілетінқызметтіберушінің интернет-ресурсында;
2) www.egov.kz порталындаорналастырылған

8

Мемлекеттікқызметкөрсетуүшінқажеттіқұжаттартізбесі

- портал арқылы:

1) ата-аналардың немесе басқа заңды өкілдердің 2-қосымшасының нысанына сәйкес өтініші(келу мектебі мен кету мектебіне);

- көрсетілетін қызметті берушіге (қағаз түрінде)

1) ата-аналардың немесе басқа заңды өкілдердің2-қосымшасының нысанына сәйкесөтініші (келу мектебі мен кету мектебіне);

2) құжаттарды қабылдау туралы есептен шығару талонында баланың толық аты-жөні, сыныбы, оқыту тілі, мектебі, білім беру ұйымының телефондары мен электронды мекен-жайы (ресми интернет-ресурсы)

(Қазақстан Республикасынан кетуін растайтын құжат ұсынатын, Қазақстан Республикасынан кетіп жатқан білім алушыларды қоспағанда) көрсетіледі.

9

ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындабелгіленгенмемлекеттікқызметкөрсетуден бас тартуүшіннегіздер

сынып-жинақталымыныңшамадантыстолуы

 

Өтініш беру мерзімі осы ережелердебелгіленгенмерзімгесәйкескелмейді

10

Мемлекеттікқызметті, оныңішіндеэлектрондықнысандажәнеМемлекеттік корпорация арқылыкөрсетуерекшеліктеріескерілеотырыпқойылатынөзге де талаптар

1) құжаттартоптамасынтапсыруүшінкүтудіңрұқсатетілгенеңұзақуақыты 15 (он бес) минут.
2) қызметкөрсетудіңеңұзақмерзімі 30 минуттанаспайды.
Көрсетілетінқызметтіалушының ЭЦҚ болғанжағдайдамемлекеттіккөрсетілетінқызметті портал арқылыэлектрондықнысандаалуғамүмкіндігі бар.
Көрсетілетінқызметтіалушыныңмемлекеттікқызметтікөрсетутәртібі мен мәртебесітуралыақпараттықашықтықтанқолжеткізурежиміндепорталдағы«жекекабинеті», көрсетілетінқызметтіберушініңанықтамалыққызметтері, сондай-ақ«1414», 8-800-080-7777 Бірыңғайбайланысорталығыарқылыалуғамүмкіндігі бар.

Просмотров: 1084


Добавить комментарийВключить данные в подпись

Текст